Pages

Subscribe Twitter Facebook

Saturday, February 26, 2011

Islamic Relief juga menawarkan program wakaf

Islamic Relief menjalankan program wakaf sebagai salah satu usaha meneruskan amalan yang sangat dituntut oleh Islam, serta tradisi sosial yang yang dimulakan pada zaman Raulullah S.A.W. Sumbangan untuk program wakaf ini akan dimasukkan ke dalam satu tabung khas di mana penggunaannya akan dilakukan mengikut syarak.

Diantara program Waqaf anjuran Islamic Relief yang dilaksanakan hasil sumbangan wang dan tenaga dari orang ramai dari seluruh dunia termasuk program kemanusiaan bagi mangsa Tsunami di Indonesia, Pusat Latihan Komputer bagi anak-anak yatim Palestin di Jordan dan project rawatan mata di Bangladesh.

Islamic Relief Malaysia mengalu-alukan sokongan dan sumbangan orang ramai di dalam menjayakan program wakaf anjuran Islamic Relief. Setiap sokongan, samada kecil mahupun besar begitu bermakna di dalam usaha umat Islam meneruskan tradisi sosial seperti yang diajarkan oleh Rasullullah S.A.

Perbezaan di antara wakaf dan sedekah

PERBEZAAN DI ANTARA WAKAF DAN SEDEKAH

• Sedekah diberikan kepada golongan yang memerlukan manakala wakaf ditujukan bagi kegunaan seluruh masyarakat secara umum, meskipun golongan yang memerlukan diberikan keutamaan.

• Sedekah adalah sesuatu yang boleh dipindah milik. Sesuatu harta apabila telah diwakafkan, pewakaf sudah tidak memiliki hak dan campurtangan ke atas harta tersebut.

• Sedekah boleh diberi di dalam apa bentuk sekalipun manakala wakaf adalah terhad kepada sesuatu harta dimana harta tersebut boleh mendatangkan hasil atau menjana lebih banyak manfaat secara berterusan atau bentuk hasil yang boleh disimpan.

Harta yang boleh diwakafkan

HARTA YANG BOLEH DIWAKAFKAN

Benda dan harta yang diwakafkan itu hendaklah milik sempurna yang diwakafkan dalam bentuk wakaf berikut :A) Wakaf Al-I'qar (Harta Tak Alih) iaitu harta yang tidak boleh dipindahkan seperti:

• Memberikan tanah untuk bangunan atau kegiatan masyarakat yang berguna bagi syiar Islam.

• Memberikan bangunan untuk kegunaan sekolah, hospital dan sebagainya.

B) Wakaf Al-Manqul (Harta Alih) Iaitu harta yang boleh dipindahkan seperti wang tunai, kitab, buku, meja, pakaian, senjata, alat-alat pertanian, binatang yang boleh diambil susunya dan sebagainya.

C) Wakaf Al-Musya'

Menurut kebanyakan ulama' harus mewakafkan harta yang dikongsi atau dimiliki bersama dengan orang lain yang tidak boleh dibahagi seperti dua orang mempunyai hak ke atas rumah dan sebuah kereta. Jika salah seorang pemilik mewakaf bahagiannya, maka wakaf ini adalah sah.

D) Wakaf Haq Irtifaq (Hak Milik Bangunan Bertingkat)

Golongan Syafie dan Hambali mengharuskan wakaf ini iaitu mewakafkan satu tingkat bangunan yang terdiri daripada beberapa tingkat, seperti seorang yang mewakafkan tingkat-tingkat daripada bangunannya atau tingkat bawah. Ia boleh dibuat demikian tanpa mewakafkan keseluruhan bangunan. Wakaf ini adalah sah menurut Mazhab Syafie dan Hambali.

E) Wakaf Al-Irsod

Iaitu wakaf yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti sebidang tanah untuk dijadikan sekolah, rumah sakit dan sebagainya mengikut syarak.

Jenis Wakaf

JENIS WAKAF

Wakaf terbahagi kepada dua kategori utama iaitu :Wakaf Mutlak (AM) - merujuk kepada amalan menyerahkan harta wakaf dengan tidak menyatakan sesuatu tujuan tertentu dalam perwakafan hartanya. Harta itu boleh dibangunkan bagi apa-apa maksud, selagi tidak bertentangan dengan syarak.Wakaf Muqayyad (KHAS) – amalan mewakafkan harta dimana pewakaf menyatakan tujuan wakaf secara spesifik semasa menwakafkan hartanya. Harta wakaf tersebut hendaklah digunakan hanya untuk tujuan yang dinyatakan secara khusus itu.

Contohnya mewakafkan tanah khas untuk pembinaan masjid, surau, perkuburan dan sebagainya.

Syarat harta yang diwakafkan

SYARAT HARTA YANG DIWAKAFKAN

1. Harta itu mestilah benda yang dapat di ambil manfaatnya.

2. Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf wujud waktu itu.

3. Harta yang diwakafkan itu dapat memberi faedah dan manfaat yang berpanjangan.

4. Diwakafkan untuk tujuan yang baik sahaja dan tidak menyalahi syarak.

5. Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah.

6. Harta yang diwakafkan itu adalah milik sempurna orang yang pewakaf.

Syarat orang yang mewakafkan

SYARAT ORANG YANG MEWAKAFKAN

Pewakaf adalah :

1. Beragama Islam

2. Cukup umur (akil baligh)

3. Waras (sempurna akal fikiran)

4. Ahli tasarruf / tabaruk

5. Pilihan sendiri (ikhtiari)

6. Merdeka

Rukun Wakaf

RUKUN WAKAF

1. Pihak yang mewakafkan.

2. Pihak yang menerima wakaf

3. Benda yang diwakafkan.

4. "Sighah" iaitu ijab dan qabul.