Pages

Subscribe Twitter Facebook

Saturday, February 26, 2011

DALIL HADIS mengenai Wakaf

DALIL HADIS mengenai Wakaf

Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah:

Maksudnya : Apabila mati seseorang itu maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara : sedekah jariah, ilmu yang termanfaat dan anak yang soleh mendoakan untuknya.

Hadis riwayat Jamaah:

Diberitakan dari Ibnu Umar bahawa Umar mendapat bahagian sebidang tanah di Khaibar. Beliau berkata, "wahai Rasullullah. Saya mendapat sebidang tanah di Khaibar sedangkan saya belum pernah mendapat yang lebih berharga daripada itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan?"

Rasullullah S.A.W menjawab, "Bila kamu mahu, kamu sedekahkanlah ia dengan menahan harta itu supaya ia tidak boleh dijual, dibeli atau ditukar hak miliknya." Lalu Umar menyedekahkan tanah itu kerana Allah. Tanah dan segala hasil daripadanya terus menerus digunakan oleh kaum miskin, karib kerahat, para hamba sahaya, para musafir, orang-orang lemah, dan ibnu sabil.

No comments:

wakaf tanah wakaf wakaf di malaysia pengertian wakaf wakal al quran jabatan wakaf zakat haji definisi wakaf yayasan wakaf malaysia wakaf tunai