Pages

Subscribe Twitter Facebook

Saturday, February 26, 2011

Jenis Wakaf

JENIS WAKAF

Wakaf terbahagi kepada dua kategori utama iaitu :Wakaf Mutlak (AM) - merujuk kepada amalan menyerahkan harta wakaf dengan tidak menyatakan sesuatu tujuan tertentu dalam perwakafan hartanya. Harta itu boleh dibangunkan bagi apa-apa maksud, selagi tidak bertentangan dengan syarak.Wakaf Muqayyad (KHAS) – amalan mewakafkan harta dimana pewakaf menyatakan tujuan wakaf secara spesifik semasa menwakafkan hartanya. Harta wakaf tersebut hendaklah digunakan hanya untuk tujuan yang dinyatakan secara khusus itu.

Contohnya mewakafkan tanah khas untuk pembinaan masjid, surau, perkuburan dan sebagainya.

No comments:

wakaf tanah wakaf wakaf di malaysia pengertian wakaf wakal al quran jabatan wakaf zakat haji definisi wakaf yayasan wakaf malaysia wakaf tunai