Pages

Subscribe Twitter Facebook

Saturday, February 26, 2011

Rukun Wakaf

RUKUN WAKAF

1. Pihak yang mewakafkan.

2. Pihak yang menerima wakaf

3. Benda yang diwakafkan.

4. "Sighah" iaitu ijab dan qabul.

1 comment:

Nik said...

Antara syarikat Takaful yang menyediakan platform untuk membolehkan orang ramai membuat Wakaf Tunai adalah Great Eastern Takaful untuk portfolio iGreat Amal. Anda boleh lihat kebaikan program ini disini http://www.medicalcardtakaful.com/i-great-amal-menyimpan-sambil-beramal

wakaf tanah wakaf wakaf di malaysia pengertian wakaf wakal al quran jabatan wakaf zakat haji definisi wakaf yayasan wakaf malaysia wakaf tunai