Pages

Subscribe Twitter Facebook

Saturday, February 26, 2011

Syarat orang yang mewakafkan

SYARAT ORANG YANG MEWAKAFKAN

Pewakaf adalah :

1. Beragama Islam

2. Cukup umur (akil baligh)

3. Waras (sempurna akal fikiran)

4. Ahli tasarruf / tabaruk

5. Pilihan sendiri (ikhtiari)

6. Merdeka

No comments:

wakaf tanah wakaf wakaf di malaysia pengertian wakaf wakal al quran jabatan wakaf zakat haji definisi wakaf yayasan wakaf malaysia wakaf tunai